بایگانی دسته‌ی: مهندس صنم پور در رسانه ها

مصاحبه مهندس مهدی صنم پور با رادیو اقتصاد

  – رنگ لباس و تاثیر آن در جذب مشتری به چه صورت خواهد بود ؟ اساسا رنگ لباس و حتی خود لباس بخشی از فرهنگ یک شرکت است . رنگ دارای ۲ جنبه ماهیت و واقعیت است که ماهیت رنگ ، بخشی است که فضای فیزیکی و یا ترکیبات شیمیایی رنگ را تشکیل می […]

مصاحبه مهندس مهدی صنم پور با رادیو اقتصاد(۲)

یکی از موارد بسیار مهم و البته خطرناک این است که افراد فکر می کنند اگر در موفقیت مذاکره فروش خود با اجرای  یک متد و روش فروش به مهارت خوبی دست پیدا کردند و با تکیه بر آن در برخی از این مذاکرات موفق شدند، می توانند آن روش را برای پیروزی مذاکره بر […]