کتاب “پرواز عقابهای سفید” اولین کتاب گام به گام و کاربردی جهت دستیابی به هر موفقیتی می باشد این کتاب که از سری کتابهای ” بهترین خودت باش” بوده، در قالب تمرین های کاربردی و بر اساس سالها مطالعه و تجربه های عملی نویسنده آن، در حوزه کوچینگ فردی- شغلی، می باشد. از شما میخواهم که فقط برای چند روز هیچ قضاوتی نکنید و با مطالعه این کتاب، زندگی خود را تغییر دهید چرا که کشف روشهای کاربردی تفکر خلاق و جادوی هدفگذاری، تحول بسیار مهمی در کسب موفقیت به شمار می آید. در کتاب ” پرواز عقابهای سفید” به طراحی یک مدل موفقیت ذهنی در ۲۱ روز می پردازیم که شما را قادر می سازد در مسیر دستیابی به اهدافتان قرار گیرید.

یک نگاه کلی بنداز(فصل اول رایگان)

برای آنکه شما بهتر بتوانید پیشرفت کنید، کتاب را به صورت تمرین محور، نگارش کرده ایم

پیشنهاد می کنم اگر برای آینده خود برنامه و اهدافی جدی دارید، تمام تمرین های این کتاب را چه ساده و چه مشکل، با دقت بالایی انجام دهید و برای ایجاد تصویر ذهنی جدید خود که باعث موفقیت شما خواهد شد، تلاش کنید. بسیاری از افراد موفق دنیا می گویند: آنچه را که امروز بدست آورده اند در دوران سخت زندگی در ذهن شان دیده اند.

با آرزوی شادی و ثروت برای شما
مهدی صنم پور، نویسنده

سفارش کتاب پرواز عقاب های سفید