کوچینگ کسب و کار

من میخواهم جایگاه تجاری مناسبی داشته باشم

پس; باید کسب و کارم رو رونق دهم

اطلاعات بیشتر

قوانین طلایی فروش

من میخواهم آینده ام رو بسازم

پس; باید پول بیشتری داشته باشم

اطلاعات بیشتر